Vyjádřete se ke svému městu

Centrum pro komunitní práci západní Čechy v minulých dnech oslovilo AMK Stříbro, jako významný místní spolek, zda by nepomohlo šířit informaci o probíhajícím dotazníkovém šetření, ve kterém se zdejší občané mohou vyjádřit ke svému městu.

Gabriela Šindlerová nám za zmíněné centrum sdělila: "Dotazníkové šetření probíhá v rámci přípravy Programu rozvoje města Stříbra. Výsledky tohoto šetření budou podkladem pro situační analýzu Programu rozvoje města. Šetření zjišťuje spokojenost či nespokojenost  obyvatel města se stavem poskytovaných služeb, veřejných prostranství, bezpečnosti ve městě, s možnostmi trávení volného času a s dalšími oblastmi života ve městě. Dotazník bude v papírové podobě distribuován do schránek obyvatel a je možné ho také do 30.4.2016 vyplnit formou e-dotazníku, na který najdete odkaz na webových stránkách města Stříbra nebo přímo na webové adrese www.mestostribro.cpkp.cz

Na dotazníkové šetření navazuje dne 17.5.2016 od 17:00 v Kulturním domě ve Stříbře veřejné setkání s diskuzí nad klady a problémy života ve městě, na které Vás tímto také srdečně zveme."

Papírový dotazník můžete získat i vytištěním tohoto souboru: Stříbro_dotazník.pdf (1537528)

Neváhejte se v anketě vyjádřit, jde o jedinečnou šanci pochválit, zkritizovat nebo přijít s jakýmkoli nápadem. V rámci předchozích jednání již zazněla například staronová myšlenka na připojení Terénu sv. Petra k městu chodníkem nebo cyklostezkou, která by eventuálně mohla pokračovat směrem na Butov anebo vytvářet okruh směrem na Těchlovice. Třeba se nakonec právě tento nápad stane jedním z městských rozvojových cílů.

Text: Míra Šimek