Jak se rodil start pro MMČR

Úvodní foto tohoto článku bylo pořízeno v neděli 26.6.2016 ve 12:44. Za pouhou čtvrthodinu by přitom na této startovní rovině mělo zahájit MMČR sajdkár a čtyřkolek. Při pohledu na těžkou techniku v akci je to téměř neuvěřitelné, ale šampionát ve Stříbře skutečně začal přesně dle časového plánu!

Pro běžného pozorovatele by letmý pohled do kotliny Terénu svatého Petra - mimochodem jde o nejtradičnější motokrosové panorama v Čechách - během ranních volných tréninků nepřinášel žádné náznaky nestandardní situace. Trať sice rozbahněná, ale sjízdná a bezpečná. Průšvihem a vážným ohrožením proveditelnosti odpoledních závodů však byla silně podmáčená startovní rovina a doslova bahenní laguna okolo roštu. Do akce musela být povolána technika, které se pustila do úklidu toho nadělení. Co tomu předcházelo?

 

Přestože klub připravil dráhu na závod s předstihem, na poslední chvíli dramaticky udeřilo počasí. Nejprve udeřila vlna veder, která panovala od středy do sobotního večera. Spalující slunce vysušilo stříbrský terén na troud. Finální přípravy závodiště probíhaly za nemilosrdného žáru: "Chlapi si v sobotu opravdu mákli," říká k tomu s uznáním a vděčností předseda AMK Stříbro Miroslav Vraný. "Logickou nevýhodou naší kotliny je splavování hlíny deštěm. V období mezi závody stéká bahno do na startovní rovinku. Nejhorším místem je pak prostor startovacího zařízení. To musíme vždy před závodem ručně vykopat z bahna. Také v sobotu tam parta lidí nechala ruce. K večeru jsme si ještě mákli při zavlažování trati z hasičských vozů."

 

Prakticky vzápětí po skončení příprav přišla bouřka doprovázená průtrží mračen. Ta se během večera trochu zklidnila do podoby trvalého deště. Sklíčení pořadatelé sledovali živly ničící jejich práci, závodníci kempující v depu smutně přemýšlěli o zbytečné cestě na pravděpodobně zrušený závod. Málokdo večer věřil, že se zítra pojede. Ranní teplé a slunečné počasí ale vlilo optimismus do žil a jury se dohodla s pořadateli na uskutečnění závodu.

 

Výsledek nedělních zemních prací znáte. Stihlo se to na poslední chvíli, ale startovní rovina byla odhrabána a uvedena do provozuschopného stavu. Pořadatelský "majstrštyk" si právem získá čestné místo v historii stříbrského klubu. Předseda Vraný k tomu s hrdostí dodává: "Znovu děkuji všem, kteří se na přípravě šampionátu sajdkár a čtyřkolek podíleli. S odstupem několika dní se ještě více ukazuje, jak velký kus práce byl vykonán, aby závod mohl proběhnout. A vyplatilo se, Stříbro se opět stalo jedním z vrcholů mistrovství republiky. Byl to pro všechny parádní zážitek!"

Text: Míra Šimek
Foto: Míra Šimek, Miroslav Vraný