Začátky terénních závodů

Jako sport patří mezi touhy člověka po rychlém pohybu na zemi.
Víte, že vynález parního stroje umožnil vznik železnic a Ottův spalovací motor přivedl na svět automobily i motocykly?
Připomeňme si, že prvním motocyklem byl stroj Gottlieba Daimlera z roku 1885. Měl dřevěný rám, dřevěná kola s ocelovými obručemi a vestavěn „rychloběžný“ čtyřdobý motor s výkonem 0,4 kW při 700 otáčkách za minutu. Dvoudobé motory přišli na řadu v roce 1960.
Na přelomu století dosahují motocykly větší spolehlivosti. Dojezdové vzdálenosti jsou již několik desítek kilometrů a to stačí k tomu, aby se probudily lidské sportovní vášně.

Začátek je na silnici
A je potřeba vědět, že…

První oficiální závod – 21. května 1899 do vrchu Exelberg u Vídně
r.1901 – trat´ Paříž-Berlín, dlouhá 1196 km – startuje český jezdec N. Podsedníček. Značka motocyklu je Laurin a Klement.
Dne 31.8.1902 je uspořádán „I distanční závod motocyklet v Čechách“
Dne 21.2. 1904 je v Praze ustaven „Český klub motocyklistů v královstvím Českém“
Dne 8.7. 1904 vzniká v Pacově Mezinárodní federace motocyklových klubů FICM – dnešní FIM
V roce 1907 je odstartován první ročník slavné Tourist Trophy na ostrově Man.
A konečně v roce 1913 se koná první ročník Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže ve Velké Británii.

A Motokros?

Začíná po druhé světové válce. Měřítkem byl čas, nikoliv spolehlivost, nebo styl projetí těžkých úseků. V roce 1908 byl uspořádán terénní závod u Londýna ve formě honu za liškou, kterého se zúčastnili motocyklisté a jezdci na koních.
U nás byl první terénní závod uspořádán pod názvem „Jízda krajinou“ 29.dubna 1928 u Prahy – Hlubočep. (Jen pro zajímavost dodejme, že plochá dráha vznikla o necelé dva měsíce později v Praze na Letné).
Další nesmělé krůčky terénních závodů vznikali u Hvězdonic, u Votic a u Unhoště v roce 1935. To ještě nebyly skutečné motokrosy, jak říká Jaroslav Švehla z Jawa –klubu.
Tady už dejme prostor domácímu prostředí terénu sv.Petra ve Stříbře, kde si připomeňme, že: „všechno začalo“…..

Prvopočátky automotoklubu aneb kdy se jezdil Terén sv.Petra
A jak to všechno začalo...

Po založení Automotoklubu ve Stříbře v roce 1946 jeho členové hledali možnosti i sportovní vyžití. Plochá dráha byla tehdy obecně známá, ale v prostoru Stříbra ji nebylo možno vybudovat. Stav tehdejších silnic nedovoloval zorganizovat silniční závod. Pozornost se proto zaměřila na možnost uspořádat terénní závod na uzavřené relativně krátké trati. Něco podobného se začínalo jezdit v Evropě. Prvé informace přivezl jezdec Fr.Černý.

Je pravda, že někdy v letech 1926 tehdejší motocyklový Harley Club Praha začal pořádat tzv. „jízdy krajinou“, kdy trať vedla po pěšinách, místy terénem. Něco podobného uspořádal později i značkový Jawa Club Praha.

To vše pak byly akce v rámci pořádajícího klubu. Krátce před 2.svět.válkou agilní klub motoristů Žižkov uspořádal něco jako terénní závod. Válka však vše přerušila. Po válce se některé kluby pokusily o soutěže místního významu. Odbočka ve Strakonicích uspořádala několik závodů, jejichž trať vedla z části terénem, z části po silnicích. Stále to však nebyl motokros v tom pravém slova smyslu. Až teprve Automotoklub ve Stříbře uspořádal prvý skutečný motokros s jasnou cílovou a vývojovou představou.

Možnosti umístit trať do vhodného terénu se hledaly u Milíkova, ve stříbrském parku, u stodské silnice, v prostoru Jírné, ale vždy marně. Až v terénu za kostelíkem sv. Petra, který je nejstarší budovou Stříbra a blízkého okolí, byly nalezeny vhodné terénní i ostatní podmínky pro pořádání prvého motokrosového závodu nejen ve Stříbře, ale i v celé naší republice, závodu, který svými podmínkami vyhovuje dodnes, což je důkazem o správných představách vývoje motokrosu autorů Terénu sv.Petra a jeho požadavcích na trať.

Terén byl nalezen a jezdí se na něm již 60 roků. V některých předchozích hodnoceních začátků motokrosu ve Stříbře se uvádí, že ústředí tehdejšího Autoklubu tento prvý závod nechtělo povolit. Je i druhá verze, a to, že Autoklub nežádal tento orgán proto, poněvadž by musel zaplatit povolovací poplatek, a proto se obrátil na krajský výbor brannosti, který svůj souhlas podmínil tím, že se bude jednat o branný závod. Oficiální požehnání však bylo získáno a podmínka splněna, že po onom motokrosu dle představ organizátorů se jel navíc jednokolový branný závod s brannými prvky ( hod granátem na cíl, střelba z pušky a přejetí šestimilimetrového prkna ).

Původně se závod měl konat již 20.června 1948, ale pro deštivé počasí byl odložen pro československý motokros na onoho památného 18.července 1948. Trať byla dlouhá zhruba 600m. Start byl pevný, s motorem v klidu, rozestavění na startu bylo podle došlých přihlášek. Diváků na onu nebývalou podívanou přišlo tehdy 2500.

Budiž vzpomenuti i hlavní pořadatelé prvého motokrosu. Ředitelem byl Mudr. Divíšek, tajemníkem V. Procházka, sportovním komisařem B. Panýrek, technickou službu vedl Kašpar, bezpečnostní Leskovec a Řapek, pokladníkem byl J. Trtík, dále byl ve fci Houška, Kalina a mimo jiné „samaritánská služba“ Červeného kříže.

Chybějí závodní stroje

Základem pro vznik terénních motocyklů byly u nás cestovní ČZ 125 a Jawa 250 – pérák“.
Hlavní pozornost se věnovala zvýšenému výkonu motoru a tak: osvědčené bylo zvýšení kompresního poměru jednoduchým snížením hlavy válce, nahrazováním původního karburátoru karburátorem s větším průměrem difuzéru. Mezi další potřebné úpravy patřila: rekonstrukce výfukového systému, úprava podvozku, výměna zadní pneumatiky za hrubší dezén, úprava sedla apod.
Cestovní motocykly se tak odstrojovaly a jednotlivé díly postupně nahrazovali specializovanými výrobky, odolnější zátěži.

V době terénních závodů, kdy jezdi ani neznali požadavky na stavbu terénních motocyklů, měli již motocyklové soutěže dlouhou tradici. Motocyklové továrny stavěly pro Mezinárodní šestidenní soutěž motocykly, které se dali používat pro terénní závody, ale které byly drahé a u nás těžko dostupné.
A tak motocyklové továrny upravují soutěžní motocykly i na terénní závody. U nás jsou to značky továren ČZ a JAWA.

pokračování