Výroční členská schůze AMK Stříbro

Jako „Voda“ uběhlo čtyřleté období výboru Automotoklubu Stříbro. Rok 2011 se tak stal novými volbami. Vše začalo členskou schůzí, kde se hodnotilo uplynulé období předešlého roku 2010, po té předseda Miroslav Vraný seznámil všechny členu klubu s nominací. Členové klubu zvolili nový výbor pro období 2011-2015 a ten ustaví ve středu 23.2.2011 svého předsedu a další funkce.

Od 14-ti hodin pak Automotoklub uspořádal „Maškarní diskotéku“ pro nejmenší. Ta byla ve znamení soutěží a her s přítomností kouzelníka. Odměnou maskám byly dorty, sladkosti, stejně jako hodnotné ceny od firmy Papírnictví Pětroš ze Stříbra, kterým tímto děkujeme.

AMK tímto také děkuje za účast všem svým členům a návštěvníkům uvedené akce. Jsme rádi, že Karneval pokračuje v tradici, která se našim návštěvníkům líbí.

Váš Automotoklub Stříbro 2011