Vyhlášení Buell Cupu 2010

Je typické podzimní, sobotní odpoledne. Vjíždíme do obce Kříše, kde už podruhé je připraveno vyhlášení Buell Cupu 2010, tedy krajského přeboru závodů motokrosu středisek ze severních, středních a západních Čech.

Velká pozornost se klade jak na úpravu stolu, občerstvení, nevyjímaje cedulky s označením příslušnosti střediska. Na pódiu pak seřazeny poháry, ceny, obálky s finanční odměnou pro jezdce!

Vše začíná po 17-té hodině, celkový počet návštěvníků přesáhl počet 300 lidí. Úvodní slovo patří starostovi obce Kříše p.Ing. Janu Špilarovi, pak přichází na řadu hosté: za AČR p. Charvát, představitelé středisek Chomutov Erich Pour, Benátek Karel Mařík, Nepomuk Jan Polívka. Zhodnocení sezóny 2010 připadlo Karlu Maříkovi, který se zároveň přišel rozloučit jako činovník za středočeský kraj.

Z novinek co nového pro rok 2011 sdělil p.Churavý, že třída MX 2, tedy 125ccm se v novém roce pojede zvlášť ve dvoutaktech a čtyřtaktech, ale pouze za předpokladu, že naplní rošt. A protože byly k disposici „Žádosti o licence“ už brzy budeme vědět, jaký zájem o tuto samostatnou třídu v kubatuře dvoutaktních motorů bude.

Na řadu přišlo samotné vyhlášení. Chyběli někteří nejmenší jezdci mezi 50 ccm a 65 ccm a bylo mi to upřímně líto, pak přišli na řadu jezdci 80ccm. Tím končil první blok, následovala hudba.

Do druhé části patřili hobby 125 ccm , open a veterán. Do posledního bloku pak MX2- 125 ccm a Open.

K předání cen byl přizván i náš domácí jezdec Petr Smitka, mezi návštěvníky seděl i Ruda Weschta a co bylo hlavní, že na pódiu stanul Jan Jarolím, druhé místo hobby 125ccm.

Vyhlášení pokračovalo poděkováním pro pořadatele, mezi které patřilo i Stříbro, poděkovalo se i činovníkům a závěrem se už jen tančilo.

Pořadateli tak patří poděkování za velmi pěkné uzavření sezóny 2010. A my se už jen těšme na tu další 2011.