Vládní opatření proti pandemii COVID-19

Počínaje sobotou 1. května 2021 bude AMK Stříbro umožňovat individuální trénink terénních motocyklových jezdců v areálu motokrosového parku Terén sv. Petra ve Stříbře. Klub proto vydává následující poučení o povinnostech a omezeních vyplývajících z aktuálních opatření vlády ČR proti pandemii nemoci COVID-19.

Motokrosový park Terén sv. Petra je:
1) venkovní sportoviště a
2) veřejně přístupné místo mimo zastavěné území obce.

Respirátor (minimálně FFP2) je zde povinný pouze:
1) při vstupu do klubovny AMK Stříbro (vnitřní prostor budovy),
2) v situaci, kdy se 2 osoby z různých domácností mají přiblížit na méně než 2 metry. V tomto případě lze použít i zdravotnickou obličejovou masku (roušku).

Shlukování je povoleno maximálně dvěma lidem na jednom místě. (Nevztahuje se na osoby žijící ve společné domácnosti a profesionální sportovce.)

Do vnitřních prostor sportoviště (klubovna, sociální zařízení) je vstup zakázán. (Nevztahuje se na vstup do klubovny kvůli vyřízení formalit ohledně trénování.)

Doporučení: Vyhýbejte se ostatním osobám a udržujte rozestupy (2 metry). Po návratu domů si důkladně umyjte ruce.

Protipandemická opatření nadále sledujeme. Aktualizace pravidel bude provedena v pondělí 3.5.2021.

Zpracoval: M. Šimek
Schválil: M. Vraný, předseda klubu