Propozice MX Sprintu 23.3.2024

V sobotu 23.3.2024 se na horní části trati na Terénu sv. Petra ve Stříbře uskuteční první podnik série MX Sprint, která u nás hostovala poprvé v loňském roce. Dění bude probíhat pouze na malém okruhu nad klubovnou (někdy též tzv. "dětská trať"). Hlavní část trati v kotlině zůstane k dispozici pro volný training! Pořadatelé MX Sprintu poskytli následující propozice, které zveřejňujeme v originálu bez úprav:

MOTOKROS SPRINT 23.03.2024
                                  STŘÍBRO
-    na start jízdy se postaví všichni  přihlášení do kategorie MX * a to bez ohledu věku*a obsahu motocyklu licence bez licence
-    jezdci do jízdy odstartují hromadně startovacím zařízením GUMICUK a absolvují trať 10min.+ 1 kolo ( **v případě přihlášených jezdců nad 16 budou jezdci rozděleny do 2 skupin v poměru50-50%)
-    jezdci do 16 (8) místa budou  po dojetí zařazování do postupového pavouka losováním si čísel z klobouku do jednotlivých rozjížděk H1 – H4 při rozpravě.
-     ostatní jezdci,kteří se umístili od 16 (8)místa výše pojedou opět všichni pohromadě a to 10min.+kolo o umístění 17 - …… dle počtu nad 16 jezdců.
-    *děti pojedou samostatně  max. 3 - 5 kol  =  max.10 minut
-    *Kategorie MX – jsou všichni ,kteří se přihlásí do jízdy na vlastní nebezpečí a to bez ohledu věku,obsahu motoru či s licencí nebo bez. Do kat. MX se mohou přihlásit i děti se souhlasem rodičů, které mají odpovídající výkonost pro tuto jízdu. * viz text níže
                                       Harmonogram
-    prezentace účástníků                                 09.00 – 11.00 hod. !! po 11.00 hod KONEC přihlášek
-    nepovinné volné tréninky                            09.00 -  09.45 hod MX
-    nepovinné volné tréninky                                          09.45 -  10.00 hod děti všichni
-    nepovinné volné tréninky                            10.00 -  10.45 hod MX
-    nepovinné volné tréninky                                          10.45 -  11.00 hod děti všichni
-    hromadný start MX 10min. + 1 kolo   11.15 -  11.30 hod MX o postup
-    **(hromadný start MX 10min. + 1 kolo   11.30 -  11.45 hod MX o postup)
-    polední pauza                                              11.45 – 12.45 hod

-    rozprava                                                       12.45 – 13.00 hod
-    volná jízda dětí - 8min.+1kolo                                13.00 – 13.10 hod  děti velké
       volná jízda dětí - 8min.+1kolo                                13.10 – 13.20 hod  děti malé
-     hromadný start - MX 10min. + 1 kolo           13.25 -  13.40 hod MX o umístění 17 až …
-     start jezdců v rozjížďce H1                           13.40 – 13.55 hod  MX                                                                  
-    start jezdců v rozjížďce  H2                           13.55 – 14.10 hod   MX                                                                  
-    start jezdců v rozjížďce  H3                           14.10 – 14.25 hod   MX                                                                 
-    start jezdců v rozjížďce  H4                           14.25 – 14.40 hod    MX                                                                
-    volná jízda dětí - 8min.+1kolo                                 14.40 – 14.50 hod  děti velké
-    volná jízda dětí - 8min.+1kolo                                 14.50 – 15.00 hod  děti malé
-    start jezdců v rozjížďce H5                            15.00 – 15.15 hod    MX                                                                
-    start jezdců v rozjížďce H6                            15.15 – 15.30 hod    MX  
-     volná jízda dětí - 10min.+1kolo                                15.30 – 15.40 hod  děti velké
-    volná jízda dětí - 8min.+1kolo                                   15.40 – 15.50 hod  děti malé
-    malé finále                                                          15.50 – 16.05 hod
-    velké finále                                              16.05 – 16.20 hod

                 Vyhlášení výsledků                                  17.00 hod  
   
 Startovné 700,00 Kč  děti  300,00 Kč
Občerstvení zajištěno a hodnotné ceny pro vítěze budou v ten den  předány na trati.
MX sprint se jede za každého počasí počasí náhradní termín NEBUDE!
        
   Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na trať  jezdce ,který nebude mít odpovídající stav stroje , nebude mít řádnou  výstroj vhodnou pro jízdu na moto případně je již nad limit propustnosti a bezpečnosti na trati. Sprint není  pro čtyřkolky.
Zveme  všechny kteří se chtějí svézt                              

Vedení clubu
*  přihlášený jezdec je plně zodpovědný za své jednání při jízdě na trati a bere na vědomí možná rizika úrazu své osoby či dalšího účastníka jízdy a je s tímto plně  srozumněný. Jezdec využívá jízdu výlučně na vlastní nebezpečí a pořadatel tak neodpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví sebe či ostatních účastníků. Jezdec výslovně prohlašuje, že je zdráv a jízdu přizpůsobí svému fyzickému stavu a svým jezdeckým schopnostem a je řádně pojištěn na případné své či  způsobené  zranění jinému účastníku.