Proběhla výroční schůze klubu

Výroční schůze AMK Stříbro se konala v sobotu 9.2.2019 v příjemném prostředí stříbrského hotelu U Branky. Předseda klubu Miroslav Vraný přivítal početné členstvo jednoho z nejstarších a největších zdejších spolků. Poté přišly na řadu příspěvky bilancující sezónu 2018, které přinesla dobré hospodářské výsledky plynoucí s úspěšné pořadatelské činnosti a z využití trati k individuálnímu tréninku. Program roku 2019 obsahuje 3 závody. Začneme již 7. dubna podnikem Západočeského poháru.

I když se mluvilo také o problémech, jako např. o nedostatečných zásobách vody po posledních suchých letech, schůze se nesla v přátelském duchu a dobré náladě. Účastí potěšil dlouholetý člen klubu, zasloužilý mistr sportu Miloslav Souček. Své zdravice pronesli vážení hosté - stříbrský starosta Ing. Václav Votava a senátor Mgr. Miroslav Nenutil.

Text a foto: Míra Šimek