Training končí 15.11.2021

Training u nás je možný pouze do 15.11.2021. Následuje zimní přestávka.

Training bei uns ist nur bis den 15.11.2021 möglich. Folgt Winterpause.